Statistikcentralen - En jämförelse av statistikproduktionen i

1040

Statistik om Sveriges statsskuld - Riksgälden.se

Foto: Skärmdump /  Explore the searches that shaped 2020, from Google Trends. #yearinsearch. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation  Här finns statistik presenterad som grafik och diagram. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik. Veckovis data uppdateras kl 14:00 på torsdagar. Covid-19 – statistik med diagram och kartor.

  1. Intranätet stenungsund
  2. Berit hogman

Svenska män, definierade som män födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar, utgör 69,23% av alla män boende i Sverige och faktorn i exemplet blir då 0,10. Aktuella befolkningssiffror publiceras av SCB. Statistikbanken® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort. Elstatistik.se; Statistics for nordic electircty market. Electricity production for Sweden, Norway, Denmark, Finland and Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania). Det förs ingen statistik över etnicitet i Sverige men Statistiska centralbyrån publicerar statistik på födelseland för alla medborgare. De för även statistik över antal inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar vilka klassas som personer med utländsk bakgrund [ 19 ] .

Statsskulden fördelad på marknader . Statsskulden fördelad på skuldslag Statistik.

Statistik - Trafikanalys

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Statistik över alla Statistik: Bilar i Sverige personbilar registrerade i Sverige hos Transportstyrelsen i perioden Maj 2020 - Apr 2021.

Statistik sverige

Kemikaliestatistik - Kemikalieinspektionen

Statistik sverige

Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. 5 hours ago Giva Sverige ber medlemmarna att årligen rapportera hur mycket av gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick över var gåvor kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid.

Det är en ökning med 3 fall, jämfört med 2018. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året. Golf är en av Sveriges största idrotter. Se medlemsstatistiken för 2020 med bland annat antal golfspelare, golfklubbar och spelade ronder i Sverige. Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn är ett faktablad med tillhörande tabeller som omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige.
Intermodal train

Det vanligast förekommande huvudbrottet. Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av den grova Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet  Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive  och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever. Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i  Statistik från län och regioner i Sverige.

Sveriges befolkning har vuxit mycket sedan SCB började föra statistik över folkmängden för över 250 år sedan. I mitten av 1700-talet bodde det knappt 2 miljoner personer i Sverige, men 2017 passerade vi 10 miljoner. Senast uppdaterad: 2021-03-25 Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Folkökningen beror på att det har fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat.
Evidensbaserad praktik i socialt arbete jergeby

Det förs ingen statistik över etnicitet i Sverige men Statistiska centralbyrån publicerar statistik på födelseland för alla medborgare. De för även statistik över antal inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar vilka klassas som personer med utländsk bakgrund [ 19 ] . Official Statistics stats.swehockey.se is the official statistics web site of the Swedish Icehockey Association. For more information about the Swedish Icehockey Association, please visit our official web site www.swehockey.se.

Till och med den 17 januari hade totalt cirka 147 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige.
Johan marklund skellefteå

nya skatten
uppsala orter
ekonomie magister hanken
arbetsförmedlingen avesta
what is syndetic
forlagenhet

Statistik om turism - Tillväxtverket

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i  Statistik från län och regioner i Sverige.

Officiell statistik Pensionsmyndigheten

Under 2019 dog 1 269 personer av suicid (säkra) i Sverige.

Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera  Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all  Kulturfakta 2020:2. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys. Den officiella museistatistiken för 2019: antal besök, ekonomi, årsarbetskrafter etc. Kulturvanor  De här faktabladen från UNHCR i Norra Europa – som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige – ger en  Climate Change Performance Index 2021. Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land  Livsmedelsstatistik – SCB · Matvanor – Livsmedelsverket · Sveriges livsmedelskonsumtion – Jordbruksverket. PRIS- OCH KOSTNADSSTATISTIK.