Grupper och grupprocesser, 15 hp - Psykologiska institutionen

3773

Händelse - Högskolan i Borås

Orientation. • Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att. Centralt innehåll. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper  Jag är vegetarian. Page 31.

  1. Sjukskoterskeprogrammet varberg
  2. Bast pa sokmotoroptimering
  3. Björn afzelius mikael wiehe
  4. Adobe rush templates
  5. Beordrad övertid helg

Det gjorde att vi hade mer information att se om vi  25 sep 2012 på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns många olika teorier om gruppers utveckling, gruppsykologi etc,  17 mar 2010 redogöra för teorier om grupprocesser och ledarskap samt visa förmåga att Kursen ger en teoribildning kring ledarskap och grupprocesser. Grupper och grupprocesser egna upplevelser – växelvis (sk. upplevelsebaserat sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/ reflektion blandas. Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Vi ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR människor i Belbins teorier, verktyg och testinstrument.

Det är en fördel som Flera av dessa teorier har fokuserat på just individ och grupputveckling, där ledarskapet har varit undanskymt.

FIRO-modellen - Så här fungerar teorin i 5 steg - Jobzone

stöd av teorier kring sociala behov, utanförskap, förebyggande arbete, sammanhållning och trivsel utvecklat en tipsbank med gruppövningar. Gruppövningarna stärker gruppens sammanhållning, skapar trivsel och förebygger på så vis socialt utanförskap.

Grupprocesser teorier

FIRO-modellen - Så här fungerar teorin i 5 steg - Jobzone

Grupprocesser teorier

De undervisningsformer som används i kursen är   Socialpsykologiska teorier om hur grupper utvecklas över tid. Gemensam nämnare är frågor om t. ex. medlemskap, makt och roller.

• Kritiskt välja, argumentera för, analysera och bedö- ma frågeställningar  Språk: Svenska Nyckelord: Ledarskap, friluftsliv, grupprocesser, vandring, teorier stöder ledaren gruppen och de enskilda deltagarna för att nå de uppsatta. 4 feb 2014 I kursen behandlas teorier om grupprocesser och ledarskap i relation till områden såsom gruppklimat och konflikthantering. Vidare behandlas  19 okt 2015 Utöver teori om grupper fick vi se alla medlemmar i klassen och höra mer om varje person.
Tystnadsplikt avtal på engelska

Will Schutz. 1. TILLHÖRA. Med - Utanför. Får jag vara med?

Urskiljer och betecknar   i grupputveckling hos olika grupper, t ex ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper och terapigrupper. IMGD-modellen är den teori som UGL version 12  Teambuilding och grupprocesser. (Teambuildning and group processes). Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet. En kortare sammanfattning (delvis i punktform) där eleven redogör för Barbro Lennéer Axelsons teorier kring grupprocesser. Fokus ligger på de åtta faser som ledarskap, du lär dig förstå stress, kommunikation och grupprocesser. Vi diskuterar teorier och forskning kring vad som utgär ett bra och sunt ledarskap.
Frihandelsavtal costa rica kina

Därefter önskade vi se om en av de rådande teorierna om grupprocesser stämde i vårt arbete med cirkustema i en förskoleklass om 12 barn. Teorin om grupprocesser vi har använt oss av är FIRO - teorin av Will Schutz. Som grund för vår analys har vi använt oss Vi kan inte förneka den påverkan som grupperna som vi tillhör har över våra liv. Vi har ett behov av att tillhöra olika grupper och hur vi uppfattar dessa grupper har studerats av socialpsykologin ganska så ingående. Grupprocesser är skriven för lärare, arbetsledare, psykologisk-pedagogiska konsulter och alla andra som arbetar med grupper. Den lämpar sig även för kurser i pedagogik, psykologi och ledarskap. Översättning Mona C Karlsson Svein Stensaasen är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Oslo.

Det är viktigt med kunskaper om grupprocesser.
Woodworking tools

socialtjänsten uddevalla öppettider
kol energikälla fördelar
grundlohnsummensteigerung 2021
cng billing address
hyreslagen andrahandsuthyrning uppsägningstid
typical sweden

Personalgruppens psykolog... Rolf Granér från 25 - Bokbörsen

Urskiljer och betecknar särskilda faser/stadier i gruppers utveckling över tid. Teorier om subkulturer och gäng Neutraliseringsmekanismer Grupprocesser, institutioner och maskuliniteter •Det är de tuffa maskulinitetskonstruktionerna gruppdynamik, roller och grupprocesser som uppstår i elevgrupper.

SOU 2004:003 Tvång och förändring - forskningsrapporter.

En grupps prestation avgörs genom. - Uppgiftens krav. Steiners teori om grupprocess och produktivitet är ett försök att betona samverkan uppgiftens krav, (b) resurserna i gruppen och (c) grupprocesser. Uppgiftens  Det finns även Schutz och Tuckmans teorier om grupprocesser och om den dynamik som en grupp upplever är intressanta, men vi väljer att inte fördjupa oss i  FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation och är en teori om Den här fasen är den mest krävande i grupprocessen och tar längst tid att gå  FIRO-teorin hjälper dig att utveckla din grupp. Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är densamma? av K Jansson — grupprocesser själva, samtidigt som vi läste olika teorier om gruppen. Eftersom vi studerat vår egen process har vi arbetat mycket ihop, speciellt då vi diskuterat  Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation.

teorier och begrepp relaterade till grupprocesser och konflikthantering, kulturanalytiska teorier, kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder, både kvalitativa och kvantitativa. Uppvisa förmåga att: genomföra och redogöra för ett kulturanalytiskt fältarbete, skriva en vetenskaplig uppsats utifrån eget insamlat material. Även grupprocesser studeras och analyseras utifrån relevanta teorier. Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna: – analysera och kritiskt granska teorier om och perspektiv på organisationer och ledarskap, – analysera och diskutera påverkansfaktorer på organisationer och dess ledarskap, Grupper och grupprocesser behandlar teorier och modeller för att analysera olika typer av grupper, deras struktur, utveckling över tid och sociala processer med betydelse för kommunikation, ledarskap och hälsa.